BAM hanteert "voorzichtigheidsprincipe" in afwachting van definitieve beslissing

Print
De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) hanteert een "voorzichtigheidsprincipe" in afwachting van een definitieve beslissing van de Vlaamse regering in het Oosterweeldossier. Dat verklaarde de ceo van BAM, Jan Van Rensbergen, tijdens de 14e voortgangsrapportage in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams parlement.

De BAM, die in 2003 opgericht werd om het oorspronkelijke Masterplan Mobiliteit Antwerpen uit 1998 te financieren, te beheren en uit te voeren, blijft nauw betrokken bij de uitvoering van het nieuwe Masterplan 2020 via een stuurgroep en een werkcomité.

In afwachting van een definitieve beslissing voor een tunnel- of brugvariant moet de BAM nu haar activiteiten, die al opgestart waren in het kader van de uitvoering van het oorspronkelijke Masterplan, "on hold" zetten en hanteert de maatschappij een "voorzichtigheidsprincipe".

Geen nieuwe onteigeningen

Zo zal de BAM de komende maanden geen nieuwe werken opstarten en komen er voorlopig geen nieuwe onteigeningen. De BAM zal zich ook qua communicatie op de vlakte houden en werkt voortaan met kwartaalbudgetten voor de financiering van de lopende projecten in uitvoering en de basisactiviteiten.

De onderhandelingen met Noriant, de bouwheer die de Lange Wapper zou bouwen, waren al opgeschort, maar BAM stelde voor om die opschorting te verlengen tot 1 mei. "In april bekijkt BAM de juridische en financiële consequenties van het besluit van de Vlaamse regering en met Noriant herevalueren we het dossier", legde Van Rensbergen uit.

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring