Betogers roepen op om maandag splitsingsvoorstel te stemmen

Print
De Vlaamse partijvoorzitters moeten maandag tijdens het partijvoorzittersoverleg eisen dat de Kamer onmiddellijk bijeengeroepen wordt om het Vlaamse splitsingsvoorstel rond het kiesarrondissement BHV te stemmen. Dat zei organisator Guido Moons voor de start van de Vlaamse spoedbetoging voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke splitsing van BHV.

Moons zei dat de Vlaamse beweging onder meer omwille van de actuele economische problemen geenszins zal aansturen op een val van de regering, maar wel op een onmiddellijke splitsing van BHV "overeenkomstig met de grondwet".

Moons ergerde zich ook aan het optreden van de koning donderdag, die zijn eigen prerogatieven boven die van de Kamer stelde. Hij noemde dit een democratie onwaardig.

De betoging in Vilvoorde die oorspronkelijk om 19.30 uur gepland was, is rond 20 uur van start gegaan met naar schatting 1.500 deelnemers.

MEEST RECENT