Crevits: "Eerst tunnelvariant Oosterweel uitwerken, dan pas vergelijken met brug"

Crevits: Eerst tunnelvariant Oosterweel uitwerken, dan pas vergelijken met brug

Crevits: "Eerst tunnelvariant Oosterweel uitwerken, dan pas vergelijken met brug"

Print
Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat de tunnelvariant voor de Oosterweelverbinding eerst grondig uitgewerkt moet worden, voordat de vergelijking gemaakt kan worden met de brugvariant. Ze reageerde daarmee in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement op kritiek van het Rekenhof en de oppositiepartijen LDD, Vlaams Belang en Open Vld.

Het Rekenhof lichtte in de commissie zijn verslag toe over het 14e voortgangsrapport. Daarin wordt forse kritiek geuit op het vernieuwde Masterplan 2020. Zo hekelt het Rekenhof dat de Vlaamse regering geen duidelijke criteria noemt voor de vergelijking van de brug- en de tunnelvariant.

De Vlaamse regering stelde namelijk in haar "dubbelbesluit" van 30 maart dat beide varianten voor de Oosterweelverbinding met elkaar vergeleken zullen worden op het vlak van de snelheid van uitvoering en het kostenplaatje.

Tunnelrichtlijn

Crevits reageerde dat de vergelijking pas echt gemaakt kan worden als alle "techniciteiten" uitgewerkt zijn en het voorontwerp van het tunnelproject qua capaciteit en veiligheid afgetoetst is aan de Europese tunnelrichtlijn. Pas dan zal het complete financiële plaatje duidelijk worden, aldus Crevits, en kan de vergelijking met het kostenplaatje van de Lange Wapper gemaakt worden.

De minister benadrukte opnieuw dat het gaat om de vergelijking van de tunnels vanaf Linkeroever tot het viaduct in Merksem en de zogenaamde Lange Wapper Light. Die laatste omvat de oorspronkelijke Lange Wapper, inclusief bijkomende aanpassingen aan de aansluiting ter hoogte van het Sportpaleis, samen geraamd op 2,7 miljard euro.

Vergelijking

"De beide varianten zullen vergeleken worden op basis van prijsraming, timing en te doorlopen procedures", herhaalde Crevits. "Dat timing daarbij niet met de secondenwijzer gemeten zal worden, spreekt voor zich. Dat er geen jaren verschil op mogen zitten ook.

Het Rekenhof had ook kritiek over de onduidelijkheid rond de financiering, zowel van de tunnelvariant voor de Oosterweelverbinding als van de nieuwe projecten in het nieuwe Masterplan 2020, dat in totaal op 5 miljard euro geraamd is. Crevits gaf toe dat het om een "basisraming" gaat en dat de financiering voor de bijkomende projecten nog niet "definitief bepaald" is.

Op de andere punten van kritiek van het Rekenhof, dat onder meer ook op bijkomende juridische, financiële en organisatorische risico's wees door de keuze voor een tunnelvariant, kon minister Crevits nog niet reageren. "Daar zal binnen afzienbare tijd op geantwoord worden," beloofde ze.

MEEST RECENT