Obama legt de banken aan banden

WASHINGTON - De Amerikaanse president Barack Obama heeft donderdag een vijfpuntenprogramma gepresenteerd om de banken en speculanten aan banden te leggen. De president koos een symbolisch geladen plek uit om zijn toespraak te houden. Cooper Union College is immers op een boogscheut gelegen van Wall Street, het financiële hart van Amerika.

Roger Huisman

Obama legde er de nadruk op dat hij met zijn wetsontwerp, dat in de Senaat ter discussie ligt, de vrije markt wil verzoenen met maatregelen die misbruiken van die vrijheid tegengaan.

Het vijfpuntenprogramma bestaat uit volgende elementen:

1. De omzetting van de Volckerregel, die onder meer stelt dat banken niet te groot mogen worden.

2. Meer bescherming voor het financiële systeem en voor de belastingbetalers als grote banken en andere financiële bedrijven in de problemen geraken.

3. Meer transparantie op de financiële markten.

4. Bescherming en informatie voor de eindgebruikers bij de kredietverlening. Consumenten moeten het recht krijgen op inzicht in alle risico's en verplichtingen.

5. Meer inspraak voor aandeelhouders, vooral gericht op de salarissen en bonussen voor de top van financiële instellingen.

President Obama moet zeker één Republikeinse senator overhalen (en uiteraard alle Democratische partijgenoten) om voor de nieuwe wet te stemmen. Zoals bekend hebben de Republikeinen 41 zetels in de 100 zitjes tellende Senaat. Omdat 60 stemmen vereist zijn om een wet ongeschonden en zonder eindeloze barrières (de zogenaamder filibusters) door de Senaat te krijgen, is zeker één 'overloper' nodig. Dat leek donderdag geen probleem te zijn, omdat geen enkele Republikeinse politicus in dit verkiezingsjaar als een vriendje van de banken afgeschilderd wil worden - zeker niets nu bekend is dat een onderzoek geopend is naar de grote bank Goldman-Sachs die haar klanten zou opgelicht hebben.

Roger Huisman

Nu in het nieuws