Komt teller belangenconflicten na verkiezingen weer op nul?

Print
Wordt het wetsvoorstel over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde nog deze legislatuur gestemd, maar wordt in de ontslagnemende regering geen minister bereid gevonden de koning te dekken bij het bekrachtigen en afkondigen van die wet, dan bestaat de mogelijkheid dat de hele parlementaire procedure tijdens de volgende legislatuur overgedaan moet worden. Dat zegt tenminste grondwetspecialist Paul Van Orshoven (K.U.Leuven).

Dat de Kamer vandaag niet vergaderde omdat de koning het ontslag van de regering in beraad houdt, houdt juridisch perfect steek, zegt professor Van Orshoven. "Er bestaat geen enkele juridische verplichting in die zin, het is een kwestie van politieke opportuniteit." De regering is overigens nog niet ontslagnemend, ze wordt dat pas op het moment dat de koning het ontslag aanvaardt.

Maandag komt in de Kamer de conferentie van de voorzitters bijeen om onder meer de agenda voor de plenaire vergadering van later die week op te stellen. Mogelijk wordt het wetsvoorstel over de splitsing van BHV geagendeerd.

Alarmbel

"Maar de kans dat het effectief tot een stemming komt, is klein", schat Van Orshoven in. "Nog voor de stemming zouden de Franstaligen aan de alarmbel kunnen trekken, waardoor het dossier op de tafel van de ministerraad terechtkomt. Dat kan ook als de regering ontslagnemend is, het enige verschil is dat de regering op dat moment niet meer kan dreigen met haar ontslag."

Komt het wetsvoorstel na het uitstel bij de regering opnieuw in de Kamer terecht, dan kan het daar gestemd worden, waarna "het minstens geëvoceerd zal worden in de Senaat", denkt Van Orshoven. Daar kunnen de Franstaligen opnieuw aan de alarmbel trekken en zo een tweede keer uitstel kopen.

Als het wetsvoorstel ook in de Senaat wordt goedgekeurd, is het aan de koning om de gestemde wet te bekrachtigen en af te kondigen. Elke beslissing van de vorst moet echter door (een lid van) de regering gedekt worden - in dit geval is volgens Van Orshoven "één minister voldoende" - maar als die regering officieel ontslagnemend is, lijkt het politiek weinig haalbaar dat dat zal gebeuren.

Verkiezingen

Komen er nieuwe verkiezingen, dan komt de gestemde wet op het bord van de nieuwe regering. "Die kan beslissen wat ze er mee doet: iets of helemaal niets", legt de grondwetspecialist verder uit. Met andere woorden: de regering kan de wet alsnog laten bekrachtigen, maar kan hem ook laten doodbloeden.

In dat laatste geval moet de parlementaire procedure helemaal opnieuw beginnen. Een gloednieuw voorstel moet dan zijn weg door het parlement zoeken. Met mogelijk het uitzicht op een nieuwe reeks controversiële stemmingen, belangenconflicten en alarmbelprocedures.

Nu in het nieuws