Geen boerkaverbod door crisis

Geen boerkaverbod door crisis

Geen boerkaverbod door crisis

Print
Naast tal van binnenlandse journalisten zakte donderdag ook een aanzienlijke delegatie buitenlandse verslaggevers af naar de Kamer. Ze kregen er een opmerkelijk schouwspel te zien, hoewel ze in eerste instantie nochtans niet geïnteresseerd waren in een of ander kiesarrondissement. Op de agenda van de Kamer stond immers het wetsvoorstel dat het dragen van kledij verbiedt die de identificatie van personen in het openbaar onmogelijk maakt, oftewel: het boerkaverbod.

België had donderdag geen val van de regering nodig om de wereldpers te halen. Indien de Kamer het bewuste wetsvoorstel zou hebben goedgekeurd, was ons land immers het eerste in de wereld met een dergelijk verbod. Omdat de plenaire Kamer deze week niet meer samenkomt, wordt vanzelfsprekend ook de stemming over de boerka's naar een latere datum verschoven.

Of de buitenlandse collega's op hun redacties ook een BHV-verhaal verkocht zouden krijgen, lijkt allerminst zeker. "That's no big deal", klonk het immers bij een Turkse journalist, die eraan herinnerde dat het hier niet om de eerste Belgische crisis gaat.

MEEST RECENT