Vlaamse regering richt stuurgroep op voor tunnels Oosterweel

Vlaamse regering richt stuurgroep op voor tunnels Oosterweel

Vlaamse regering richt stuurgroep op voor tunnels Oosterweel

Print
De Vlaamse regering richt een stuurgroep op om de uitwerking van de ondertunnelde verbinding tussen het Oosterweelknooppunt en de Antwerpse ring "op te volgen".

Dat heeft Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) aangekondigd in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement, naar aanleiding van de 14e voortgangsrapportage van de BAM over het Masterplan Antwerpen Mobiliteit.

Tunnels

Op 30 maart besliste de Vlaamse regering om de ring rond Antwerpen te sluiten op het Oosterweeltracé via tunnels, in plaats van met de omstreden Lange Wapperbrug. De tunnels mogen evenwel niet méér kosten dan de brug, moeten even snel gebouwd kunnen worden en aan alle veiligheids- en technische eisen voldoen, anders wordt het toch een brug.

Om de ondertunnelde oplossing "op korte termijn mogelijk te maken" richt de Vlaamse regering nu een stuurgroep op, die zal bestaan uit de ministers van het ministerieel comité DAM (minister-president Peeters (CD&V), viceminister-presidenten Lieten (sp.a) en Bourgeois (N-VA), ministers Crevits (CD&V) en Muyters (N-VA)), de voorzitter van de nv BAM, Karel Vinck, en twee vertegenwoordigers van de stad Antwerpen.

Werkcomité

Daarnaast wordt een werkcomité opgericht binnen de nv BAM, bestaand uit de BAM-voorzitter en een projectleider. De projectleider moet onder meer tegen de zomer zorgen voor een voorontwerp van de tunnels en een raming en tijdsplanning voor het project. Hij moet ook de schakel zijn tussen de stuurgroep en het werkcomité en regelmatig aan de stuurgroep rapporteren.

Nu in het nieuws