LETTERLIJK: Mededeling Alexander De Croo

LETTERLIJK: Mededeling Alexander De Croo

LETTERLIJK: Mededeling Alexander De Croo

Print
"Open Vld zegt het vertrouwen in de federale regering op en vraagt de agendering van de splitsingsvoorstellen van de kieskring BHV", luidt het in een mededeling van Open Vld-voorzitter Alexander De Croo.

Bij de overgang van de regering Van Rompuy naar Leterme II – eind november vorig jaar – hebben de meerderheidspartijen een duidelijke afspraak gemaakt. Tegen Pasen van dit jaar moest er een onderhandelde oplossing komen voor het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde.

Open Vld stelt vast dat de andere meerderheidpartijen deze afspraak niet nakomen. Ons vertrouwen is dan ook geschonden.

Sinds de verkiezingen van 2007 weegt het dossier van BHV op de politieke verhoudingen in ons land. Het is duidelijk dat het dossier een hypotheek legt op een moedig bestuur. Dat bleek de afgelopen drie jaar waarin we vier grote politieke crisissen hebben gekend en evenveel premier-wissels.

Open Vld heeft zich dan ook steeds bereid getoond om te werken aan een redelijke oplossing waarbij alle partners de bereidheid hebben om hun loopgraven te verlaten. Ik heb me daar de afgelopen dagen en weken volop voor geëngageerd.

Alleen heb ik aan de onderhandelingstafel voortdurend moeten vaststellen dat de politieke wil om tot een onderhandelde oplossing te komen op geen enkele wijze aanwezig is.

Aangezien er geen akkoord is binnen de termijn die we met de andere regeringspartijen hadden afgesproken, stelt er zich voor Open Vld dan ook een ernstig probleem voor het verdere functioneren van deze regering.

Ik ben ervan overtuigd dat door deze mislukking de regering vandaag niet meer voldoende slagkracht heeft om de noodzakelijke hervormingen in ons land door te voeren.

Onze economie versterken, de veiligheid garanderen, de pensioenen versterken, nieuwe jobs creëeren. Daar draait politiek voor mij om. Dat is de reden waarom ik in de politiek gegaan ben. Om op een andere manier aan politiek te doen. Om mijn woord te houden.

Een regering zou zich de komende maanden volop moeten kunnen bezighouden met een ernstige hervorming van justitie, met de modernisering van ons pensioenstelsel, de vernieuwing en versterking van onze economie, en de verdere sanering van de openbare financiën. En dat alles niet gehinderd door BHV- en andere communautaire geschillen. Bovendien moet ons land in de tweede helft van het jaar een sterke voorzitter van de Europese Raad worden. Kortom: voor mij mag 2010 geen verloren jaar worden.

Ondanks de moeilijkheden bij de start van deze regering heeft deze ploeg de economische en financiële crisis goed aangepakt. De begroting is op initiatief van Open Vld opnieuw op het goede pad gebracht. Onze minister hebben daartoe steeds een cruciale bijdrage geleverd. Ik wil bij deze ook uitdrukkelijk, persoonlijk en in naam van de partij onze mensen in de regering bedanken voor het sterke werk.

Ik heb de afgelopen maanden steeds gezegd dat we nu moeten overstappen naar een offensieve strategie voor hervormingen. En dat kan alleen maar met een definitieve oplossing voor BHV. Dat is altijd onze vaste overtuiging geweest en dat is nog steeds onze overtuiging.

Die onderhandelde oplossing is niet gelukt. Gemaakte afspraken zijn niet nagekomen. Daarom zegt Open Vld het vertrouwen in deze regering op.

Tegelijkertijd vraagt Open Vld om de Vlaamse splitsingsvoorstellen zo snel mogelijk op de agenda van de Kamer te zetten. Ik ga ervan uit dat alle Vlaamse partijen dit voorstel steunen en het tot een snelle behandeling in de plenaire vergadering van de Kamer kan komen. Onze fractieleider Hilde Vautmans heeft daar net het initiatief voor genomen.

Door het opzeggen van het vertrouwen en de agendering van de voorstellen wil Open Vld op iedereen de druk maximaal opvoeren om zijn verantwoordelijkheid te nemen en eindelijk te komen tot een definitieve oplossing van BHV. Zodat de baan vrij is om ons ten volle te concentreren op de mensen hun veiligheid, hun pensioen en hun job.

.

Nu in het nieuws