Geen naakte ontslagen bij pachters De Lijn

Print
Er worden opvangmogelijkheden voorzien voor mensen die wegens besparingen moeten afvloeien bij pachters van De Lijn. Zij worden opgevangen in een pool, waaruit andere busbedrijven zullen aanwerven.

Vorig jaar werd door de Vlaamse regering beslist dat De Lijn moest besparen. Daarbij moet ook zowat 10 miljoen euro worden beknibbeld bij de privé-exploitanten die voor de openbarevervoersmaatschappij rijden. Het gaat om een 70-tal bedrijven met meer dan 4.000 werknemers.

Werkgevers en vakbonden uit de sector hebben nu een akkoord over de opvang van mensen die door deze ingreep uit de boot dreigen te vallen. Zij kunnen op brugpensioen vanaf 58. Voorts wordt geput uit het arsenaal van tijdelijke economische werkloosheid en arbeidsherverdeling. En voor wie dan nog geen oplossing bestaat, komt er een pool. Daaruit kunnen andere bedrijven putten als ze chauffeurs aanwerven. Ook De Lijn doet mee aan de pool.

JVG

Nu in het nieuws