Onteigeningen niet nodig

Print
Herentals - Herentals zet de procedure voor de verbreding van de rooilijn in Wuytsbergen stil. Dat betekent dat er geen grondinnames van privéterreinen meer nodig zijn.

Die procedure was opgestart bij het rioleringsplan voor het stuk van Wuytsbergen tussen Vogelzang en Montezumalaan. Om aan beide wegkanten een baangracht te realiseren, was de inname van privégrond nodig. Na lang onderhandelen met Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij kon de stad bekomen dat alleen aan de onbebouwde kant een bufferingsgracht wordt gelegd. De rest van het regenwater wordt afgevoerd via een infiltratieriool.

HO

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio