1 / 4
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

"Regering koopt opnieuw tijd"

Een dag na de bekendmaking van het Masterplan 2020 door de Vlaamse regering ging in het Vlaams parlement een debat van start over dit grootse plan voor de Antwerpse mobiliteit. De oppositiepartijen waren niet mals voor de compromisbeslissing en spreken van "nieuw uitstel".

wverhaert

Onze reporter was ter plaatse en volgde het debat. Herlees zijn verslag:

Mobiliteitsdebat in het Vlaams parlement

De regering-Peeters II stelde gisteren plots zijn masterplan voor, maar de oppositie is niet overtuigd. Die heeft een dubbel gevoel bij het 'dubbele besluit' van de regering. Dat stelt dat er een volledige ondertunneling komt onder de Schelde, maar dan moet die wel voldoen aan drie voorwaarden, anders komt er de 'Lange Wapper light'.

Tijd kopen

"U durft niet te beslissen, u koopt weer tijd", fulmineerde Annick De Ridder (Open Vld) in de richting van Kris Peeters. Zij heeft sterk de indruk dat de regering uiteindelijk toch voor de Lange Wapper zal gaan, maar dat het die beslissing nu niet bekend durft maken.

Ook Jurgen Verstrepen (LDD) en Filip Dewinter (Vlaams Belang) hekelen het immobilisme, "waarvan de Antwerpenaar, de belastingsbetaler en de automobilist het slachtoffer zijn". Uiteindelijk zal blijken dat de tunnel toch niet haalbaar is en dan komt het viaduct er toch, menen ook zij.

Voorwaarden

"Wat begrijpt u onder te duur?", vroeg onder meer Annick De Ridder zich af, maar Ludwig Caluwé (CD&V) noemde dit een hypothetische vraag. Onder welke concrete voorwaarden een tunnel zal worden afgeblazen blijft dus vaag.

Ondanks zijn fysieke problemen roerde Peeters zich in het parlement toch als een duivel in een wijwatervat en poneerde hij elke kritiek van de oppositie.

Volgens Peeters zal tegen de zomer, wanneer de tunnelvariant in concreto is bekeken, de tunnel samen met de 'Lange Wapper Light' tegen het licht worden gehouden. "De beslissing zal niet afhangen van 1 eurocent meer of minder."

Peeters liet voorts nog weten dat in het geval er gekozen wordt voor een tunnelalternatief, dat voor een deel kan worden uitgevoerd door aannemer Noriant. Het gaat dan om het tunnelgedeelte onder de Schelde. Voor het nieuw naar voor gebrachte tunnelgedeelte, de vier aparte tunnelkokers, zal er een nieuwe zoektocht naar een aannemer worden gestart.

Oorlog

"Janssens en Dewever voeren hun eigen oorlogje uit in Antwerpen en daar is niemand mee gediend", meent Filip Dewinter (VB).

Mieke Vogels (Groen!) had iets meer inhoudelijke kritiek over het plan dat voorligt. Vogels betreurt het dat er wordt vastgehouden aan het oorspronkelijke BAM-tracé, dat volgens haar nog teveel verkeer naar de stad lokt. "Dit is een plan van het verleden en niet van de toekomst."

Ex-minister van begroting Dirk Van Mechelen (Open Vld) had dan weer ernstige vragen bij de haalbaarheid en de betaalbaarheid van de oostelijke tangent, de A102.

Lof

Burgemeester Patrick Janssens (sp.a) van zijn kant loofde het werk van de Vlaamse regering en had vooral woorden van lof voor Kris Peeters, "die ondanks zijn fysieke conditie, dit heeft kunnen realiseren."

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio