"WO III is al begonnen"

Sommige militaire experten denken dat Wereldoorlog III zal starten 100 jaar na WOII, sommigen denken dat hij al bezig is. Konstantin Sivkov behoort tot het laatste kamp. Volgens de Russische wetenschapper is de eerste fase van WOIII al bijna voltooid.

ghouben

"De eerste oorlogsfase, namelijk het vreedzaam proberen op te lossen van mondiale conflicten, nadert zijn eind. De opeenvolgende toppen van de G20 hebben geen resultaten opgeleverd," aldus Sivkov die zijn analyse stoelt op een ontleding van de fases in WOII.

Volgens Sivkov, verbonden aan de Russische Academie voor Geopolitieke Vraagstukken, bestaan de coalities voor de toekomstige oorlog al. En precies door de aard van de conflicten, zal het een mondiale oorlog worden met militaire inzet.

Zelfde breuklijnen

Hij onderscheidt drie conflicthaarden, die grosso modo in dezelfde breuklijnen uitmonden. Ten eerste de tegenstelling tussen het groeiritme van productie en consumptie enerzijds en de beschikbare grondstoffen anderzijds.

De tweede conflicthaard is de tegenstelling tussen de arme ontwikkelingslanden en de rijke industrielanden. Ten derde is er de tegenstelling tussen de vrije markt, de macht van het geld en het vrijzinnige Westen enerzijds en de spirituele wereld van een hele reeks religies zoals de islam, het boeddhisme, het orthodoxe en ultraconservatieve christendom anderzijds.

Onverzoenbare belangen

"De analyse van de mogelijke oplossingen voor deze conflicten, toont hun onverzoenlijk karakter. De crisis kan niet opgelost worden zonder inbreuken op de belangen van de tegenpartij. Inzet van militaire middelen lijkt dus onafwendbaar. Gezien de globale aard van de crisis, denken we dat het militaire conflict ook mondiaal zal worden," aldus Sivkov in Pravda.ru.

Spirituele basis

WOIII wordt volgens Sivkov een oorlog van coalities. Landen zullen zich aansluiten bij een van de twee wereldblokken. In tegenstelling tot de vorige mondiale conflicten, zal WOIII niet gaan over economische expansie of territoriale geschillen, maar over de spirituele basis voor een nieuwe wereldorde.

"Landen die geen deel uitmaken van de Westerse beschaving, met als militaire hoeksteen de NAVO, zijn niet klaar voor een militaire confrontatie. Maar deze landen vertegenwoordigen het overgrote deel van de wereldbevolking en beschikken over grote natuurlijke rijkdommen en territoria. Dit verhoogt hun kansen om een lange, zich uitbreidende oorlog te overleven. Er zal ruim de tijd zijn voor deze landen om een anti-Westerse coalitie te vormen," aldus Sivkov.

Vastgoed

Jobs in de regio