Dossier Kaaien

Heraanleg Scheldekaaien start in 2012

Print

Heraanleg Scheldekaaien start in 2012

Het definitieve Masterplan Scheldekaaien is klaar en werd zondag voorgesteld aan de Antwerpenaar. Op de zes kilometer lange strook komen er parken, gebouwen, pleinen en dijken. In de plannen is rekening gehouden met het maritiem erfgoed. Zo zal een groot deel van de hangars gerestaureerd worden en een nieuwe functie krijgen.

Havenkranen worden opgeknapt en ook de bij de bevolking geliefde blauwe steen blijft behouden. De hekken, die op sommige plaatsen de kaaien van de stad scheiden, zullen grotendeels verdwijnen.

In het Masterplan worden de Scheldekaaien in zeven deelgebieden verdeeld. Het plan zet de grote lijnen uit voor de heraanleg, maar per deelgebied kunnen er nog aanpassingen gebeuren. Een blikvanger in het plan is een groot park ter hoogte van de Droogdokken. Het verbindt de Schelde met het Eilandje en het Noordkasteel. Iets meer naar het centrum ter hoogte van de Rijnkaai komt extra bebouwing en zal de Bonapartesluis dienst doen als halteplaats voor watertransport.

Onder de gerestaureerde hangars, ter hoogte van het Schipperskwartier, is er ruimte voor overdekte markten en meer richting centrum wordt een weidse vlakte aangelegd. De kaaien ter hoogte van Sint-Andries moeten een vertoefplek worden voor de stedelingen. Richting zuiden, aan de voormalige zuidersluis, wordt gedacht aan bebouwing en iets verderop zal een glooiende en groene dijk als waterkering dienen. Die waterkering is in het centrum trouwens mobiel, waardoor stad en stroom met elkaar verbonden blijven. Over de hele kaaien wordt de waterkering verhoogd met 90 centimeter tot 9,25 meter. In het uiterste zuiden, aan Petroleum Zuid, komt een groene corridor naar de Hobokense Polder.

De kaaien zullen autoluw worden en in het centrum kan niet langer aan de waterkant geparkeerd worden. De verloren parkeerplaatsen worden opgevangen met randparkings aan beide zijden van de kaaien en ondergrondse garages. De heraanleg van de kaaien start in 2012en zal 10 tot 15 jaar duren. Het Masterplan Scheldekaaien werd getekend door de landschapsarchitecten van het Portugese PROAP en het Belgische WIT.

PVDP