"Verkeerslawaai jaagt 3.000 Antwerpenaren vroegtijdig dood in"

"Als de Vlaamse regering ondanks alle nieuwe informatie toch beslist om de Oosterweelverbinding met de Lange Wapper te bouwen, dan pleegt het schuldig verzuim." Dat stelt Erik De Bruyn (sp.a-rood) namens actiegroep Ademloos, nadat de geluidskaart van Antwerpen werd bekend gemaakt.

Jrosquin

Volgens De Bruyn, die zich baseerde op de geluidskaart van Antwerpen en internationaal onderzoek, ondervinden minstens 41.463 Antwerpenaren ernstige hinder door verkeerslawaai, slikken 28.400 Antwerpenaren medicijnen ten gevolge van verkeerslawaai en zien nog eens 17.131 Antwerpen hun woning door verkeerslawaai in waarde dalen. Tenslotte overlijden ook 3.073 Antwerpenaren vroegtijdig door een hartinfarct ten gevolge van het verkeerslawaai.

Hij had het over "dramatische cijfers" en benadrukte dat dit de huidige situatie is, zonder rekening te houden met geplande projecten zoals de bouw van de Lange Wapper.

STANDPUNT: Kris Peeters moet zijn paasei leggen

Verkeer uit de stad halen

Ademloos-voorzitter Wim Van Hees benadrukte dat de enige oplossing het uit de stad halen van het verkeer, en met name het vrachtwagenverkeer, is. Uit recente onderzoeken blijkt dat de Lange Wapper niet de ideale oplossing is om het verkeer weg te houden van de stad.

Bij de beschouwingen van Ademloos over de geluidskaarten voor Antwerpen kondigde Van Hees ook aan dat Ademloos overlegt met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) om geluidsmetingen op het getouw zetten in Antwerpen met speciaal daarvoor gekalibreerde gsm's. Die metingen wil het actiecomité naast de bestaande geluidskaarten leggen. "Want die zijn niet opgesteld op basis van metingen maar op basis van berekeningen."

De metingen met het zogenaamde "noise tube" systeem zouden gebeuren door een dertigtal sympathisanten van Ademloos en in april kunnen starten. De VUB benadrukt daarbij geen standpunt in te nemen.

Vastgoed

Jobs in de regio