Schoten stelt zich vragen bij mogelijke bouw A102

De discussie rond de mobiliteit in en rond Antwerpen en over een mogelijke derde Scheldeverbinding beroert niet enkel de gemoederen in de stad zelf maar ook in de buurgemeenten. Het bestuur van Schoten heeft alleszins bedenkingen bij de plannen voor de bouw van de A102.

Jrosquin

De bouw van die snelweg van Ekeren naar Wommelgem wordt nu naar voor gedragen als een van de alternatieve (deel)oplossingen om de mobiliteit rond Antwerpen te verbeteren. Die A102 zou bijgevolg ook over Schotens grondgebied lopen en dat baart het bestuur zorgen.

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van alle politieke partijen en lokale specialisten heeft een eensgezinde resolutietekst voorbereid rond deze kwestie. Die wordt dinsdag 23 maart voorgelegd aan het schepencollege en donderdag aan de gemeenteraad van Schoten. De tekst wordt vervolgens snel bezorgd aan de Vlaamse regering en aan de buurgemeentes die eveneens gelegen zijn op het tracé van de A 102.

Vastgoed

Jobs in de regio