Vergeten Antwerpse kunstenaar Edmond Van Offel weer in schijnwerpers

Het Antwerpse veilinghuis Bernaerts verkoopt de laatste dag van deze maand een opvallend grote verzameling tekeningen en schilderijen van de Antwerpse schilder en illustrator Edmond Van Offel.

Jrosquin

Die overleed in 1959. Vorig jaar werd dat met één kleine tentoonstelling herdacht, maar voor de rest is het stil geworden rond Van Offel. Ten onrechte, want deze kunstenaar was zowel dichter, romanschrijver, schilder, aquarellist als boekillustrator en had een indrukwekkende productie.

Zo illustreerde hij meer dan 300 boeken, waaronder de Divina Commedia en Tijl Uilenspiegel. Bernaerts veilt nu 40 loten afgewerkte tekeningen en schilderijen, dikwijls van naakte vrouwen, maar ook kladjes, ex-librissen en dergelijke.

BR

Bernaerts, veiling 31 maart, kijkdagen 25 tot 28 maart.
Verlatstraat 16, 2000 Antwerpen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners