Rup Poort Noeveren in openbaar onderzoek

Print
Boom - Met het ruimtelijk uitvoeringsplan (Rup) wil de gemeente de zogenaamde 'poort van Noeveren' duidelijk afbakenen als ontsluiting voor vrachtwagens, wordt onderscheid tussen wonen en industriegemaakt en een veilige fietsverbinding vastgelegd onder de spoorweg. Het openbaar onderzoek loopt tot eind april.

Het grootste deel van dit RUP 'Poort van Noeveren' situeert zich tussen de Rupel, het beschermd dorpsgezicht Noeveren aan de Emabb-site en site Lauwers, de Nielsestraat en de Broekweg. Zowel het woongebied als het industriegebied worden duidelijk afgebakend. De terreinen van spoorwegbouwer Frateur -De Pourcq, ter hoogte van de Plantsoenstraat krijgt ook een definitieve invulling als industriegebied.

Een vijftiental woningen, waarvan de helft al leeg staat, moet op termijn verdwijnen en plaas maken voor industriezone. Een studie, gewijd aan het doortrekken van het fietspad komende van Niel langsheen De Rupel naar het al klaarliggende afgewerkte fietspad tot net voorbij de Kaai centrum Boom, wijst uit dat er een verbinding naast het talud en onder het spoor moet komen.

Voor de vrachtwagens wordt er op termijn naar gestreefd om al het zwaar en doorgaand verkeer dat in Noeveren moet zijn of vertrekt, af te leiden via het industrieterrein Krekelenberg. Tenslotte is er voor het industriegebied 'vroegere zinkfabriek' door Waterwegen & Zeekanaal een studie gemaakt naar de noodzaak en de haalbaarheid van een regionaal overslagcentrum. Uit deze studie is gebleken dat de aanleg van een kaai van zowat 160 meter lengte en zowat 35 meter breed voldoende is.

Jan BOEY

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio