Stookolietank Zimmertoren vervuilt bodem

De oude stookolietank van het Zimmertorencomplex in Lier heeft de grond vervuild. De sanering gebeurt begin volgend jaar en kost minstens 100.000 euro.

cvanrompaey_fr

De Zimmertoren en het naastliggende Zimmertorenpaviljoen werden tot drie jaar met stookolie verwarmd. "We hebben toen de tank laten leegmaken en reinigen", zegt milieuambtenaar Bart Verreth. "Vervolgens stelden we insijpeling van grondwater met stookolie vast. De tank was dus lek en heeft de omgeving vervuild. Ondertussen vonden de nodige bodemonderzoeken plaats en is de vervuiling omschreven."

"De vervuiling situeert zich voor het Zimmertorenpaviljoen en deels onder de Schapenkoppenstraat en de parkeerplaatsen in de richting van het Schapenkoppenmonument. Een studiebureau onderzoekt momenteel in opdracht van de stad welke de beste saneringstechniek is. Hierbij moet het rekening houden met onder meer het garanderen van de bereikbaarheid van de Zimmertoren en de horecazaken, en met de talrijke nutsleidingen", stelt Verreth.

"Zo kan je beslissen om het grondwater op te pompen en te zuiveren, maar in dat geval zal er twee tot drie jaar een container met een zuiveringsinstallatie in de Schapenkoppenstraat staan. Een andere saneringstechniek bestaat erin dat je alle vervuilde grond afgraaft. Zo krijg je weliswaar een immense bouwput, maar het saneren duurt veel minder lang. In dit geval moet je er wel rekening mee houden dat er verplicht een archeologisch onderzoek moet gebeuren", vertelt Bart Verreth.

Schepen van Openbare Werken Jan Hermans (Lier&Ko) stelt de horecazaken op en rond het Zimmerplein gerust. "De sanering zal geen enkele impact op de exploitatie van die horecazaken hebben."

CHRIS VAN ROMPAEYMEER OVER Lier

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio