Anderhalf miljoen mensen krijgen uitkering

Anderhalf miljoen mensen krijgen uitkering

Anderhalf miljoen mensen krijgen uitkering

Print
In januari telde België 1.457.991 uitkeringstrekkers. Nooit eerder kregen zoveel mensen een werkloosheidsvergoeding van de Rijksdienst van Arbeidsvoorziening (RVA).

Dat er een toename is in januari is niet abnormaal, maar nog nooit moest de RVA zoveel mensen een uitkering betalen. Op één maand tijd zijn er immers een kwart miljoen uitkeringstrekkers bij gekomen.

Er zijn voornamelijk veel tijdelijke werklozen bijgekomen. Die zorgen maar liefst voor de helft van de toename. Ook zijn er meer mensen met tijdskrediet en bruggepensioneerden.

Het hoge aantal zou niet alleen te wijten zijn aan de economische crisis. Ook het winterweer zorgde ervoor dat niet iedereen aan het werk kon.

.

Nu in het nieuws