Kloof tussen rijke en arme Vlaming groeit

Kloof tussen rijke en arme Vlaming groeit

Kloof tussen rijke en arme Vlaming groeit

Print
Ondanks de inspanningen die de overheid levert om de kloof tussen arm en rijk te dichten, blijft de inkomensongelijkheid toenemen. Dat blijkt uit een studie van de directie Statistiek van de Federale Overheidsdienst Economie.

Om de ongelijkheid tussen inkomsten in een bepaalde regio uit te drukken, maken statistici gebruik van de Gini-index. Een coëfficiënt van 0 duidt aan dat er geen ongelijkheid is. Wanneer deze 1 zou bedragen, dan zou dit echter betekenen dat iemand alles verdient, en de rest niets.

In Vlaanderen bedraagt de Gini-coëfficiënt, na de aftrek van de belastingen, 0,304. Eerder, in 1990, was dat nog 0,238.

Inefficiënte maatregelen

Volgens Filip Vergauwen, decaan van de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, doet de overheid wel degelijk pogingen om de ongelijkheid binnen te perken te houden. De dienstencheques en de tegemoetkomingen voor lagere inkomens zijn daar voorbeelden van. Toch blijken die maatregelen niet efficiënt genoeg.