Belgische staat betaalt dagelijks 500 euro aan 55 asielzoekers

Belgische staat betaalt dagelijks 500 euro aan 55 asielzoekers

Belgische staat betaalt dagelijks 500 euro aan 55 asielzoekers

Print
De Belgische staat heeft in de voorbije vier maanden al voor 205.250 euro aan dwangsommen moeten uitbetalen aan asielzoekers waarvoor er geen slaapplek werd gevonden.

Sinds oktober kon er voor meer dan 2.000 asielzoekers, waaronder ruim 750 kinderen, geen opvang in een hotel of in een regulier centrum geregeld worden.

55 van hen stapten sinds november naar de rechtbank omdat de staat in gebreke bleef. De rechter volgde hen en legde de overheid een dagelijkse dwangsom op van 500 euro per dag per persoon.

Fedasil

43 van de 55 bewuste asielzoekers zijn echte nieuwkomers, wat wil zeggen dat ze pas voor het eerst een asielaanvraag deden in ons land. Twee gezinnen verbleven hier illegaal.

Het geld stroomt langs de advocaten en is afkomstig uit de spaarpot van Fedasil, dat bevoegd is voor het opvangen van asielzoekers. De spaarrekening dient voor juridische geschillen.

Asielzoekers die achteraf toch een aanbod krijgen en dat weigeren, hebben wel geen recht meer op dwangsommen.

Nu in het nieuws