"Onderzoekscommissie treinramp samengesteld uit buitenlandse experten"

Onderzoekscommissie treinramp samengesteld uit buitenlandse experten

"Onderzoekscommissie treinramp samengesteld uit buitenlandse experten"

Print
Jean-Marie Dedecker (LDD) vreest dat de commissie die de treinramp van Halle moet onderzoeken een maat voor niets wordt als ze niet wordt geleid door buitenlandse experten. "Een zuivere Belgische onderzoekscommissie zal niets opleveren. Daarvoor zijn de Belgische politiek en de top van de spoorwegen te afhankelijk van elkaar, waardoor ze elkaar de hand boven het hoofd zullen houden."

“De Belgisch politiek is veel te nauw verweven met de NMBS. De NMBS-top Jannie Haek (NMBS Groep), Marc Descheemaecker (NMBS) en Luc Lallemand (Infrabel) zijn allemaal geplaatst door hun politieke partij. Ook de raden van bestuur en directieraden zijn allemaal politieke benoemingen", aldus Dedecker. "Hoe zouden we dan enige vorm van onafhankelijkheid van een zuivere Belgische onderzoekscommissie kunnen verwachten?”

LDD vraagt dat buitenlandse experten de commissie leiden. "Alleen op die manier kan de echte waarheid bovenkomen. Dat die buitenlandse expertise noodzakelijk is, werd al in de eerste dagen na de treinramp aangetoond. De NMBS-top probeerde toen al de schuld in de schoenen te schuiven van Europa. Gelukkig heeft de Europese Commissie de NMBS-top toen op hun plaats gezet.”

Performante besluitvorming

Voor LDD moet het onafhankelijk orgaan alles tot op het bot onderzoeken. Zo moet er ook de vraag gesteld worden in welke mate de onduidelijke structuren binnen de NMBS hebben bijgedragen tot de onveiligheid.

Kamerlid Paul Vanhie: “De NMBS-holding heeft bijvoorbeeld met meer dan 60 vennootschappen een deelnemingsverhouding. Ter vergelijking: De Post heeft er twaalf. Hoe kan men op die manier tot een performante besluitvorming komen? En dan moeten we ons de vraag stellen: als de besluitvorming vlotter was verlopen, had men dan deze ramp kunnen vermijden?”

MEEST RECENT