97% klanten Citibank aanvaardt Lehman-regeling

97% klanten Citibank aanvaardt Lehman-regeling

97% klanten Citibank aanvaardt Lehman-regeling

Print
Iets meer dan 97% van de meer dan 4.000 klanten van Citibank die bij hun instelling een obligatie hebben gekocht van de failliete Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers zijn ingegaan op een minnelijke schikking van hun bank.

Citibank verkocht haar klanten destijds obligaties die werden uitgegeven door Lehman Brothers. Ze kregen daarbij de garantie dat hun kapitaal gewaarborgd was op de vervaldag. Maar toen de Amerikaanse zakenbank tijdens de financiële crisis over de kop ging, verdween die zekerheid.

Na publieke druk heeft Citibank haar klanten een minnelijke schikking voorgesteld. Ze is bereid om de obligatie over te nemen tegen 65% van de nominale waarde voor wie zijn geld onmiddellijk wil. De betrokken klanten krijgen echter ook de mogelijkheid om hun geld onmiddellijk op een termijnrekening van 3 jaar te herplaatsen tegen een rentevoet van 5,30% bruto. Dat maakt dat ze in 2013 netto 74,2% van hun inleg kunnen recupereren.

Uiteindelijk stapten meer dan 97% van de betrokken klanten in op het voorstel. Zowat 70% van hen koos voor een termijnrekening.

Proces

Wie is ingegaan op het voorstel ziet af van verdere juridische stappen tegen Citibank. De meesten doen dat dus. Een aantal anderen niet. Dit proces hervat in april.

De betrokkenen kunnen ook wachten op de afloop van de vereffening van Lehman. Maar dit kan nog jaren duren. Hiervoor heeft de rechtbank immers nog steeds geen tijdschema opgemaakt voor de vorderingen van de niet-bevoorrechte schuldeisers.

JVG