Beslissing over lot van Fatima Bali opnieuw uitgesteld?

Beslissing over lot van Fatima Bali opnieuw uitgesteld?

Beslissing over lot van Fatima Bali opnieuw uitgesteld?

Print
Vandaag, maandag, weet Fatima Bali of ze districtsschepen blijft in Borgerhout of plaats moet ruimen voor Marij Perneel. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen deelde vanochtend echter al mee dat het zijn beslissing opschort.

Vanavond op de Borgerhoutse districtsraad zal Bali vervangen worden door Marij Perneel (Groen!) of gewoon blijven zitten.

Vanochtend besliste de Raad voor Verkiezingsbetwistingen alvast dat het zijn beslissing over het lot van Fatima Bali voorlopig opschort. De Raad wil het oordeel van de strafrechter afwachten. Die moet zich uitspreken over de klacht van Bali, over de echtheid van de handtekening onder de bewuste ontslagbrief.

Fatima Bali zou in 2006 een brief ondertekend hebben waarin ze akkoord ging om halfweg de legislatuur plaats te ruimen als districtsschepen. Dat is nu dus, maar Bali ontkent dat ze die brief ooit getekend heeft. Als de Raad voor Verkiezingsbetwistingen het ontslag ongeldig verklaart, kan Bali blijven zitten. In het andere geval wordt vanavond Marij Perneel de nieuwe districtsschepen. Dat oordeel laat echter nog even op zich wachten.

Van Besien blijft bij aanstelling Preneel

Ondanks de uitspraak van de Raad blijft districtsraadvoorzitter Wouter van Besien (Groen!) er van overtuigd dat vanavond Marij Preneel zal worden aangesteld als vervangster van Bali. Het punt blijft alvast wel geagendeerd op de districtsraad van vanavond.

Volgens van Besien moet immers ten laatste twee maanden na de aankondiging van het ontslag van Bali, de politieke beslissing in de praktijk worden omgezet. "Dat is decretaal bepaald", aldus Van Besien.

De vraag is wat er nu moet gebeuren indien de strafrechter oordeelt dat de handtekening effectief vervalst is, zoals Bali beweert, en de Raad vervolgens concludeert dat het ontslag ongeldig is. Van Besien blijft daarover formeel. "Ik heb Bali zelf haar handtekening zien zetten onder de ontslagbrief", stelt de Groen!-voorzitter.

PVDP, SVW

MEEST RECENT