Drie beklaagden schuldig bevonden op proces gasramp Gellingen

Drie beklaagden schuldig bevonden op proces gasramp Gellingen

Drie beklaagden schuldig bevonden op proces gasramp Gellingen

Print
Gasnetwerkbeheerder Fluxys treft geen enkele schuld aan de gasramp in Gellingen. Dat heeft de correctionele rechtbank van Doornik maandag geoordeeld. Architect Erwin P., opzichter Kristof D. en het aannemersbedrijf Tramo werden wel schuldig bevonden aan onopzettelijke doodslag wegens gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid.

Het aannemersbedrijf werd veroordeeld tot een boete van 165.000 euro met uitstel. De architect en de aannemer kregen opschorting van de uitspraak.

Volgens de rechterbank van Doornik kon gasnetwerkbeheerder Fluxys niet weten dat er een lek was in de gasleiding. Het Openbare Ministerie had Fluxys nochtans als hoofdbeschuldigde naar voren gedragen, maar de rechter vond dat er bij het parket enkel gespeculeerd was, zonder bewijzen te leveren.

Husqvarna, het bedrijf, dat zes jaar geleden nog Diamant Boart heette en bezig was met een nieuwe vestiging in Gellingen te bouwen, maakte zich volgens de rechter schuldig aan inbreuken op reglementen, maar oordeelde dat deze geen verband hielden met de gasramp.

Het voorlezen van het vonnis, dat maar liefst 286 bladzijden telt, heeft de hele dag geduurd.

Op 30 juli 2004 kwamen 24 mensen om het leven bij de gasramp in Gellingen. Er vielen ook 132 gewonden.

Nu in het nieuws