Sint-Gummaruscollege mag geen nieuwe kleuterklassen bouwen

Print
Lier - De lagere school van het Sint-Gummaruscollege aan de Lisperstraat 112 in Lier krijgt geen bouwvergunning voor de bouw van nieuwe kleuterklassen.

De vzw Katholiek Onderwijs Regio Lier wil langs de Waterpoortstraat, dus aan de achterzijde van de school, nieuwe lokalen bouwen tussen de turnzaal en de woning met huisnummer 8. Het geplande gebouw zou twee bouwlagen tellen. Op de gelijkvloerse verdieping komt, palend aan de bestaande turnzaal, een berging en toiletten. Aan de oostkant komt een open ruimte voor fietsen- en containerstalling. Op de verdieping komen twee klaslokalen, twee bergingen en twee toiletten.

Tijdens het openbaar onderzoek ontving de stad één bezwaarschrift, namelijk van de bewoner van de aanpalende woning. Die stelt dat door het hoge gebouw zijn uitzicht en licht benomen wordt en dat de waarde van zijn huis zal dalen. De bevoegde stadsdienst verwierp het bezwaar, maar de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar trad het bezwaar wel bij. Gezien zijn advies dus ongunstig was, leverde het schepencollege een weigering van de stedenbouwkundige vergunning af.

Het probleem is ontstaan omdat zich op de hoek van de Blok- en Waterpoortstraat nog enkele kleinere woningen bevinden. Op een rooi- en onteigeningsplan uit 1965 werden die aangeduid als te onteigenen, maar dat plan werd nooit definitief goedgekeurd.

CHRIS VAN ROMPAEY

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio