Oppositiepartijen verwerpen nota-De Clerck

Oppositiepartijen verwerpen nota-De Clerck

Oppositiepartijen verwerpen nota-De Clerck

Print
Bijna alle oppositiepartijen verwerpen de nieuwe nota van justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) over de strafuitvoering.

Stefaan Van Hecke (Groen!) vindt de nota “niet vernieuwend". Terwijl De Clerck het beleid van nultolerantie tegen drugsgebruik in de gevangenissen, dat de minister op 15 januari 2009 heeft ingevoerd, wil voortzetten, pleit Van Hecke voor een betere ondersteuning van de bestaande proefprojecten over de drugsproblematiek in de gevangenissen. Eerder brak hij een lans voor het inzetten van drugshonden.

"Halve oplossing"

Volgens Groen! lost De Clerck bovendien “de problemen van de geïnterneerden maar half op”. “De twee nieuwe gesloten instellingen voor geïnterneerden tellen maar 500 plaatsen, maar in onze gevangenissen zitten meer dan 1.000 geïnterneerden”, aldus Van Hecke, die het wel positief vindt dat De Clerck een commissie voor de hervorming van het strafrecht opricht.

Renaat Landuyt (sp.a) vindt dat de nota “geen enkele concrete beslissing bevat”. Volgens hem lanceert de minister ideetjes, maar hakt hij geen knopen door. “Nu al drie jaar verandert er niets bij de strafuitvoering. Straffen van minder dan drie jaar worden niet uitgevoerd en dat blijft zo”, zegt hij.

"Zinloos"

LDD vindt het zinloos om het elektronisch toezicht uit te breiden tot voorlopig gehechten, als men het nu nog niet kan organiseren voor mensen op het einde van hun straftijd. Kris Daels betreurt ook dat verslaafden in de bajes niet worden verplicht om aan hun problematiek te werken en hij vindt dat De Clerck niets doet om de alternatieve straffen effectief uit te voeren.

Wat precies in de nota staat leest U op de expertenpagina van John De Wit

JDW

.

Nu in het nieuws