VB: “Nota-De Clerck over strafbeleid is volkomen wereldvreemd”

VB: “Nota-De Clerck over strafbeleid is volkomen wereldvreemd”

VB: “Nota-De Clerck over strafbeleid is volkomen wereldvreemd”

Print
“De nota van minister van Justitie Stefaan De Clerck over de strafuitvoering is volkomen wereldvreemd”. Dat zegt Bart Laeremans (Vlaams Belang) in een reactie op de publicatie van de nota.

“De Clerck houdt geen rekening met de nultolerantie in Kuregem. Er komt geen lik-op-stukbeleid, want daarvoor zal het geplande aantal cellen niet volstaan. Er komen wel wat cellen bij, maar alleen om het comfort van de huidige gedetineerden verbeteren. Heel wat straffen blijven onuitgevoerd”, zo zegt hij.

Laeremans verzet zich sterk tegen de geplande afbraak van de gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis als Brussel een nieuwe gevangenis krijgt in Haren. Hij wil ook niet dat de parketten richtlijnen krijgen over welke straffen ze moeten vorderen voor welke misdrijven. Het kan voor het VB ook niet dat het parket zal beslissen over de uitvoering van straffen van minder dan 3 jaar en niet de strafuitvoeringsrechter, zoals de wet bepaalt. “Dat zal tot veel straffeloosheid leiden”, zo heet het.

Wat in de nota-De Clerck staat vindt u Eerst verkeersboete betalen, dan proces
Lees ook: op de expertensite van John De Wit.

JDW

.

Nu in het nieuws