"Stemplicht onmiddellijk afschaffen"

Stemplicht onmiddellijk afschaffen

"Stemplicht onmiddellijk afschaffen"

Print
Open Vld-voorzitter Alexander De Croo en Kamerfractieleider Hilde Vautmans vragen dat de stemplicht volledig wordt geschrapt. Ze doen dit nadat bekend is geraakt dat het parket de ‘stem-verzuimers’ sinds 2003 toch niet meer vervolgt. “Laat ons de wet aanpassen aan de realiteit en de stemplicht meteen schrappen”, zeggen de Open Vld'ers.

“Het parket legt andere prioriteiten, en dat is maar goed ook. Maar door de niet-vervolging bestaat er vandaag veel onduidelijkheid voor de burger. Riskeer je nu wel of niet een straf? Laat ons die onduidelijkheid wegnemen”, zegt Hilde Vautmans.

Grondwet

Daarom stelt Open Vld voor om de stemplicht uit de Grondwet halen. Artikel 62 van de Grondwet bepaalt dat de stemming verplicht is. De partij heeft een voorstel tot herziening van deze bepaling in de Kamer ingediend.

“Open Vld verzet zich tegen de opkomstplicht. Niet gaan stemmen, is ook een keuze. In een kiessysteem dat de burgers de vrijheid laat van al dan niet te gaan stemmen, moeten de partijen veel meer moeite doen om de kiezers te overtuigen. De noodzaak om kiezers te overtuigen naar de stembus te gaan, vergroot de legitimiteit van de verkozenen”, zegt Hilde Vautmans.

Opkomstplicht

Een eerste stap kan er in bestaan de opkomstplicht alvast uit de strafwet te halen. Wie niet gaat stemmen riskeert vandaag een boete van 5 tot 1000 euro. Deze sancties zijn vervat in titel VI van het Kieswetboek, meer bepaald in de artikelen 207 tot en met 210. “Door deze artikelen op te heffen zorg je meteen voor duidelijkheid: de burger die niet aan zijn stemplicht heeft voldaan, riskeert geen vervolging meer”, aldus Vautmans.

Voor Open Vld heeft de stemplicht geen bestaansreden meer. De opkomstplicht is in 1893 ingevoerd, samen met het algemeen meervoudig stemrecht. Men vreesde toen dat laaggeschoolde en politiek weinig gemotiveerde mensen zouden verzaken aan het hen verleende stemrecht. De maatschappelijke realiteit is vandaag, bijna 120 jaar later, gewijzigd. Mensen zijn vandaag opgeleid en mondig.

“België is naast Luxemburg en Griekenland nog het enige land in Europa met een opkomstplicht. Het wordt tijd om die regel uit de 19de eeuw naar de geschiedenisboeken te verwijzen”, besluit Alexander De Croo.

Nu in het nieuws