Vlaams Belang heeft splitsing België al uitgewerkt

"We zeggen niet alleen 'België Barst', maar we zeggen nu ook hoe België kan barsten." Dat maakte Vlaams Belangvoorzitter Bruno Valkeniers in het Vlaams parlement bekend.

jlenaerts

De studiedienst van de partij heeft een scenario voor de opdeling van België uitgewerkt. Daarvoor is er een inventaris opgesteld van alle federale activa en passiva. Voor elk beleidsdomein is een voorstel tot opdeling uitgeschreven, zowel voor het personeel als de bezittingen en de gebouwen.

Schuld

De federale schuld is een heikel punt bij de opdeling van België. Die schuld bedroeg eind november 2009 318,5 miljard euro. Om die te splitsen, wordt er onder andere gekeken naar een opdeling op basis van verantwoordelijkheid voor de schuld, van de bevolking of van het Bruto Regionaal Product. Het Vlaams Belang pleit echter voor een gecombineerde verdeelsleutel.

De partij heeft twee scenario's voor Brussel voorzien. In het eerste zou Brussel een Vlaams tweetalig hoofdstedelijk stadsgewest worden. Het Vlaams Belang kiest voor dit scenario, maar als het niet haalbaar blijkt te zijn, moet Vlaanderen streven naar een confederatie van een Brusselse stadstaat en Vlaanderen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER