Negatief advies voor werf Oosterweel aan Schijnpoortweg

Negatief advies voor werf Oosterweel aan Schijnpoortweg

Negatief advies voor werf Oosterweel aan Schijnpoortweg

Print
Deurne - De stad Antwerpen verleent een ongunstig advies voor een vergunningsaanvraag van Noriant voor een werfzone in de omgeving van het Sportpaleis in Deurne-Noord. "De hoofdbekommernis van het stadsbestuur is om geen overlast te creëren voor de buurt", luidt het in een mededeling.

Het aannemersconsortium Noriant, dat ingeschakeld was om de Lange Wapper te bouwen in Antwerpen als onderdeel van de Oosterweelverbinding, had opnieuw een bouwaanvraag ingediend om een werfzone neer te poten op de Schijnpoortweg. Deze weg ligt tussen de Ten Eekhovelei, de Bisschopenhoflaan en de E19.

Het stadsbestuur verleent een ongunstig advies om volgende redenen:
- Het inrichten van een werfzone vlak naast de woonbuurt aan de Ten Eekhovelei zal voor een grote overlast zorgen.
- Het terrein aan de Schijnpoortweg doet nu dienst als parkeerhaven bij evenementen in het Sportpaleis of de Lotto-Arena. Het innemen van deze plek als werfzone zal de parkeerdruk in de buurt opnieuw sterk opvoeren.

Het college van burgemeester en schepenen maakte dit ongunstig advies over aan de voorzitter van de provinciale milieuvergunningcommisssie.

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring