Master Finance failliet

Print
De verzekeringsmakelaar Master Finance Belgium is failliet verklaard. Ze verkocht voornamelijk beleggingspolissen van de Ierse maatschappij Hansard en het Britse Prudential aan Belgische particulieren.

Het verkopen van buitenlandse beleggingspolissen in ons land is toegelaten. De voorwaarde is wel dat de buitenlandse verzekeraars de Belgische klanten op de hoogte houden van de evolutie van hun beleggingen. Ook moet de tussenpersoon de klant voldoende inlichtingen geven over het product.

Intussen blijkt het geld van reeks Belgische klanten te zijn belegd in fondsen met een hoog risico, waarvan de verhandelbaarheid in 2009 werd opgeschort. Dat maakt dat ze niet aan hun geld kunnen. Volgens de krant L'Echo gaat het om het fonds Dominion, dat op Jersey is geregistreerd.

De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen raadt de betrokken klanten aan om contact op te nemen met de ombudsdienst van de verzekeringen. Dat kan via de website of via brief naar mevrouw Van Elderen, Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

JVG