Kobelco Luxembourg legt boeken neer

Print
Kobelco Luxembourg heeft de boeken neergelegd. Verwacht wordt dat ook de Belgische vennootschappen van Kobelco dit zullen doen. Zij werden recentelijk teruggegeven aan het vroegere management.

Kobelco verkocht levensverzekeringen. De maatschappij deed dat vanuit Antwerpen en Luxemburg. Dat gebeurde niet rechtstreeks, maar via een netwerk van zelfstandige makelaars. De polissen daarvoor werden voornamelijk betrokken bij verzekeringsmaatschappijen in Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

De voorbije jaren gebeurde de verkoop van polissen met verlies. De premies die de Kobelco kreeg, wogen niet op tegen de commissies die ze zelf betaalde aan zelfstandige agenten die zaken aanbrachten. Bovendien veroorloofde het Kobelco-bestuur zich te zware luxe-uitgaven.

Financiële put

Om de put te vullen, gaf Kobelco dan maar obligaties uit tegen een hoge rente, de zogenaamde Kobli's. Zeker 300 mensen tekenden erop in, al kan dat flink meer zijn want er bestaat geen officiële boekhouding van.

Toen Kobelco er na verloop van tijd toch niet meer in slaagde om zijn verplichtingen na te komen, kwam dit aan het licht en werden topman Nils Kok en de financieel directeur opgepakt. Daarop stelde het gerecht een voorlopig bewindvoerder aan bij het bedrijf.

Kobelco had geen toestemming om de obligaties uit te geven. Om spaargeld in te zamelen is immers een goedkeuring nodig van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA).

Om de draagwijdte van de oplichting te kunnen inschatten, is een meldpunt opgericht. Wie dat nog niet gedaan heeft, kan klacht indienen bij het parket (Procureur des Konings, G-Bureel, Bolivarplaats 20/2 te 2000 Antwerpen). De klacht moet de volgende informatie bevatten: de referte van het parket 61.97.850/09; de volledige identiteit van de klager (naam en adres), de opsomming van de Kobli-producten die aangekocht werden met vermelding van hun waarde.

Kobelco Luxembourg

De Luxemburgse tak van Kobelco werd in mei vorig jaar overgenomen door de Britse groep Catalyst. Die zag in de onderneming een basis om haar dienstverlening ook in België en Luxemburg aan te bieden.

Veel plezier heeft Catalyst niet beleefd aan zijn aankoop. Kobelco kwam snel in een schandaalsfeer terecht.

"We hebben toen gevraagd aan de makelaars hoeveel commissieloon zij nog te goed hadden van Kobelco. Dat bleek 4 miljoen te zijn. Die hebben we intussen betaald", zegt John Poche van Catalyst.

"Voor ons is Kobelco nu een lege doos geworden. Daarom hebben we de boeken neergelegd", aldus nog Poche.

Kobelco België

De Belgische activiteiten stonden tot voor kort onder toezicht van gerechtelijk bewindvoerders. Aan hun taak kwam echter een einde. De rechtbank heeft intussen de firma's teruggegeven aan de voormalige bedrijfsleiding rond Nils Kok, maar verwacht wordt dat ook zij snel de boeken moeten neerleggen.

Hoewel Catalyst de Belgische venootschappen van Kobelco niet overnam - er was even sprake van, maar na het onderzoek van de boekhouding haakten de Britten af - werkt ze toch aan een oplossing voor de mensen die intekenden op obligaties van de maatschappij. Aan hen zou een voorstel worden gedaan. Het dossier moet evenwel nog de goedkeuring krijgen van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assuranciewezen. Het zou gaan om een soort termijnbelegging.

Johan VAN GEYTE