Zwartwerk wordt harder aangepakt

Zwartwerk wordt harder aangepakt

Zwartwerk wordt harder aangepakt

Print
De regering heeft nieuwe maatregelen ingevoerd om het zwartwerk nog harder dan voorheen te bestrijden.

Opmerkelijk is dat men zowel de zelfstandige als de werknemer gaat viseren, die zich zouden willen bezondigen aan zwartwerk.

Elke persoon, die een zelfstandige activiteit uitoefent, is verplicht om zich aan te sluiten bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen en sociale zekerheidsbijdragen te betalen. Vandaag heeft de zelfstandige tot 90 dagen na de aanvang van de zelfstandige activiteit de tijd om deze verplichting te vervullen. Dit opent natuurlijk de deur voor mensen met slechte intenties om bij controle voor te houden dat ze zich nog altijd bevonden in deze "gratieperiode", waarin een aansluiting nog niet nodig is. Vanaf 1 april 2010 moet een zelfstandige zich onverbiddelijk uiterlijk op de dag van de aanvang van de zelfstandige activiteit aansluiten bij de sociale verzekeringskas.

Indien deze formaliteit niet is vervuld, kan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) een administratieve geldboete opleggen aan de zelfstandige gaande van 500 tot 2.000 euro.

Werknemer geviseerd

Vanaf 1 april 2010 kan ook een werknemer, die wetens willens arbeid verricht bij een werkgever die hiervoor geen dimona-aangifte heeft gedaan, bestraft worden met een zelfde administratieve geldboete. Dit op voorwaarde dat er voor deze inbreuk ook ten aanzien van de werkgever procesverbaal is opgesteld.

Het feit dat thans ook de werknemer zelf wordt geviseerd, is redelijk revolutionair in het sociaal strafrecht. Voorheen werd enkel de werkgever aangepakt.

Een werkgever heeft de verplichting om uiterlijk op het tijdstip dat een werknemer zijn prestaties aanvat een dimona-aangifte te doen bij de RSZ. Indien een werkgever deze verplichting niet naleeft zijn er strafsancties van toepassing die kunnen gaan van een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en/of een geldboete van 500 euro tot 125.000 euro. Daarnaast moet de werkgever ook nog de achterstallige sociale zekerheidsbijdragen betalen en kunnen deze door de RSZ maal 3 vermenigvuldigd worden.

Filip Tilleman

Advocaat

Tilleman van Hoogenbemt, Antwerpen

Nu in het nieuws