Spelende kinderen vormen geen geluidshinder meer

Print
Lebbeke - In Lebbeke vormen spelende kinderen geen geluidshinder meer. Dat wordt gesteld in een recente aanpassing van het politiereglement.

Dendermonde was in 2007 de eerste gemeente in Vlaanderen die in haar politiereglement opnam dat spelende kinderen niet opgevat kunnen worden als een vorm van geluidsoverlast. Dat inspireerde gemeenteraadslid Goedele Uyttersport (N-VA) om ook een gelijkaardig voorstel in te dienen in Lebbeke.

“Een veertigtal gemeenten waren toen al zo’n reglement aan het opstarten en ik vond dat Lebbeke als kind- en gezinsvriendelijke gemeente niet kon achterblijven”, vertelt ze. “Op speelpleinen, speelstraten, woonerven en woonwijken moeten kinderen ongestoord kunnen spelen. Dat moet wel binnen de gangbare normen van tijd gebeuren, en met respect voor de andere geldende reglementering inzake gebruik van installaties, muziekinstrumenten enzovoort. Ik ben dan ook heel tevreden dat dit opgenomen is in het nieuwe politiereglement.”

Overdreven kattenkwaad

Dat reglement luidt volgens het vijfde lid van artikel 1.5.2: “spelende kinderen, in zoverre de spelen de openbare rust niet verstoren, bijvoorbeeld door het gebruiken van geluidsversterking en/of motoren worden als niet-hinderlijk beschouwd.” Dat houdt in dat kinderen voortaan kunnen joelen van plezier zonder dat ze hiervoor terechtgewezen kunnen worden. Helemaal vrijspel hebben ze natuurlijk niet, want wie overdreven kattenkwaad uithaalt, zal daar nog steeds de gevolgen van moeten dragen.

RAMO

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio