Vredegerecht verlaat Vredegerechtstraat

Het vredegerecht houdt vandaag haar laatste zitting in het kasteel Van Duyse in de Vredegerechtstraat. Vanaf volgende week is de Markt van Lokeren het nieuwe adres.

tvanbrabant

Dominique De Bruyne uit Moerbeke is sinds 2007 vrederechter in Lokeren. Tot 1997 was ze schepen van Onderwijs en Bevolking in Lokeren, tot ze benoemd werd als substituut- procureur in Dendermonde. “Daar heb ik heel veel ervaring opgedaan omdat ik vaak ingezet werd als vervangend rechter”, blikt Dominique De Bruyne terug. “Het vredegerecht boeit me omdat het dicht bij de mensen staat. Ik ga heel veel en zo snel mogelijk ter plaatse om een gerechtsprocedure te proberen vermijden.”

Verzoening

De vrederechter heeft in eerste instantie een verzoenende taak, geen straffende. “Vaak gaat het over zaken zoals een huurder die de huur niet wil betalen omdat de verhuurder een herstelling niet laat uitvoeren”, licht De Bruyne toe.

“Door ter plaatse te gaan, kan ik vaak al meteen een oplossing voorstellen die voor beide partijen aanvaardbaar is en dan kunnen ze de gerechtskosten vermijden. Bij burenruzies gaat het veelal over beplantingen en ook daar probeer ik ter plaatse te bemiddelen. Een derde reden waarom mensen naar de vrederechter stappen, is om hun huwelijk te ontbinden. Ook dan probeer ik eerst te bemiddelen en geregeld met succes.”

Nauwelijks publiek

Pas als de verzoening niet lukt, volgt er een zitting. “Elke vrijdagvoormiddag zijn er zittingen en die zijn openbaar. In de Vredegerechtstraat kwam daar nauwelijks publiek naartoe, misschien zal dit veranderen nu we op de Markt zitten. Maar spectaculair zijn de zittingen niet hoor, er worden ook geen straffen uitgesproken”, stelt De Bruyne.

De vrederechter is erg blij met de nieuwe ligging. “De centrale ligging is een voordeel. Het vredegerecht moet letterlijk een laagdrempelige instelling zijn en de nieuwe locatie is ook voor rolstoelgebruikers een voordeel. In het kasteel Van Duyse moesten die de trappen op gedragen worden, voortaan kunnen ze op eigen kracht binnen.”

Ook voor het personeel betekent de verhuizing een merkelijke verbetering. In het kasteeltje deelden de vrederechter en hoofdgriffier een bureel en wie inlichtingen kwam vragen over de procedure, werd te woord gestaan in de kantoorruimte waar ook de bedienden en griffier aan het werk zijn. In de nieuwe locatie is er meer ruimte ter beschikking voor de vrederechter, hoofdgriffier, griffier en twee bedienden.

Dirk VAN REUSEL

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio