Hallen Comet gaan tegen de vlakte

Jaren na het vertrek van biervatenproducent Comet lijkt er beweging te komen in de herontwikkeling van haar oude fabrieksgebouwen. Een sloopvergunning is aangevraagd.

Jrosquin

Na een aanslepend geschil over zijn huurcontract met de eigenaar, de patrimoniumvennootschap Cofer nv, trok Comet met zijn honderdtal werknemers intussen drie jaar geleden uit zijn vertrouwde fabriekshallen langs de Koningin Astridlaan. Die palmen bijna vier hectare tussen Ring en Auwegemvaart, deel van het zogenaamde binnengebied Nattenhof, in.

Geruchten over een herbestemming tot locatie voor een hotel of tweede zwembad bleken uit de lucht gegrepen. Midden 2008 kende de Vlaamse regering de Cometsite het statuut van ‘brownfield’ (een ongebruikte en meestal ook vervuilde industriegrond, red.) toe om een herontwikkeling op de rails te zetten. In februari vorig jaar volgde dan de aanstelling van een onderhandelaar die eigenaar, Vlaamse overheid en stadsbestuur op één lijn moest krijgen.

De aanvraag voor de sloop van de intussen fel verkommerde fabriekshallen lijkt een eerste stap in die richting. Volgens het plan krijgt de vrijgemaakte site vervolgens een toekomst als woon-, kantoor- en dienstenzone.

Beschermde gevel

“Tot nu toe heeft De Woonborg zich gericht op sociale woningbouw. Cofer heeft ons aangezocht om het project te begeleiden”, legt Bob De Richter, voorzitter van De Woonborg, uit. “Bedoeling is om de oude fabriekshallen te slopen, maar waardevolle elementen als de typische voorgevel met glasbouwstenen en blauwe mozaïektegels, het koetshuis, een wenteltrap en de 29 gietijzeren kolommen wel te behouden.

Omdat de huidige voorgevel te gesloten is om aan de zijde van de Ring kantoorfunctie te creëren, is met Mechelen wel afgesproken dat daar grotere raampartijen mogen komen. Maar de werkzaamheden zijn nog niet voor morgen. De administratie moet eerst haar werk doen. Ook het project voor de bodemsanering moet nog worden goedgekeurd.”

“Een ruimtelijk uitvoeringsplan om het industriegebied om te vormen tot woongebied is er evenmin. Ondertussen krijgen we wel jaarlijks bijna 500.000 euro leegstandstaks in de bus. Daarover loopt een juridische procedure”, wil afgevaardigd bestuurder Denis Janssens van Cofer nv kwijt.

JVDP

MEER OVER

Meer nieuws uit regio Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio