"Aanstelling Guido De Padt als regeringscommissaris is illegaal"

Aanstelling Guido De Padt als regeringscommissaris is illegaal

"Aanstelling Guido De Padt als regeringscommissaris is illegaal"

Print
Guido De Padt (Open Vld) oefent momenteel de functie van regeringscommissaris uit, maar dat is in strijd met de wet. Dat beweert het weekblad Le Vif/L'Express. Volgens de Belgische wetgeving mag een voormalig parlementslid binnen het jaar na afloop van zijn mandaat geen door de staat betaalde functie opnemen.

Guido De Padt was kamerlid toen hij in december 2008 minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael verving. In juli 2009 werd die functie doorgegeven aan Annemie Turtelboom en werd hij aangesteld tot regeringscommissaris. Ook onder Leterme II bleef hij die functie uitoefenen.

Dat blijkt nu illegaal te zijn. In artikel 5 van een wet van 6 augustus 1931 staat namelijk dat "de leden van Kamer en Senaat tot een jaar na afloop van hun mandaat niet benoemd mogen worden in door de staat betaalde functies". De enige uitzondering is wanneer parlementsleden minister worden, maar dat is niet van toepassing voor De Padt.

Als regeringscommissaris krijgt De Padt een jaarloon, aangevuld met een onkostenvergoeding berekend op die van staatssecretarissen (206.000 euro per jaar). Hij heeft echter niet het statuut van minister waardoor hij zijn mandaten als schepen en OCMW-voorzitter van Geraardsbergen kan blijven uitoefenen.

MEEST RECENT