VRT halveert directie

De Vlaamse openbare omroep VRT vermindert het aantal directiefuncties van acht naar vier.

wverhaert

De raad van bestuur van de VRT heeft op voorstel van directievoorzitter Piet Van Roe unaniem de nieuwe samenstelling van het directiecollege goedgekeurd. Leo Hellemans wordt algemeen directeur Media, Lena De Meerleer leidt de geïntegreerde directie Productie/Operationele Afdelingen en Willy Wijnants komt aan het hoofd van de directie algemene diensten. Ook de afdeling marketing van de VRT wordt fors afgeslankt.

"De reorganisatie past in een breder stappenplan dat de VRT onder meer moet toelaten om het besparingsplan verder uit te werken en tegen midden 2010 de voorbereidingen voor de nieuwe beheersovereenkomst aan te vatten. De vernieuwde organisatiestructuur moet einde februari operationeel zijn. Na verloop van drie maanden wordt de werking geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd", luidt het in een mededeling (pdf).

MEER OVER VRT