Antwerp gaat vandaag bondsschulden betalen

Antwerp gaat vandaag bondsschulden betalen

Antwerp gaat vandaag bondsschulden betalen

Print
Antwerp kan vandaag zijn financiële verplichtingen bij de bond nakomen en mag zo blijven spelen in tweede klasse. Dat belooft althans de club na de vergadering van afgelopen weekend. Vandaag om 16 uur moeten alle bondsschulden betaald zijn.

Vandaag uiterlijk om 16 uur moet Antwerp de schulden bij de bond hebben afgelost. Het zou gaan om een bedrag van om en bij de 100.000 euro. Vermits Antwerp niet meteen beschikt over erg veel liquide middelen, zal meer dan waarschijnlijk iemand van de club de verschuldigde som betalen. Alleen zo kan Antwerp weer even ademhalen en haar sportieve activiteiten verder zetten.

Secretaris Paul Bistiaux noemt de schulden aan de voetbalbond een ”probleem op korte termijn”, en twijfelt er geen seconde aan dat ook dit euvel weer snel verholpen zal zijn. “Er wordt gewerkt aan een oplossing en die zal er wel komen. Ik ben hoopvol voor de toekomst van Antwerp.”

Antwerp werkt ook aan een oplossing op lange termijn voor de financiële problemen. Zaterdag kreeg de algemene vergadering van 30 december een vervolg. De hoofdrolspelers Wauters en Collin, die eind vorig jaar al wat meer verzoenende taal met elkaar uitwisselden en ondertussen weer wat makkelijker door eenzelfde deur kunnen, gingen door op hun elan en groeien schijnbaar stilaan naar een consensus.

Optimistisch

Er werd beslist een comité ’ad hoc’ samen te stellen. Concreet: een paritair samengesteld comité - bestaande uit onder meer de Raad van Bestuur, de clans Wauters en Collin en enkele onafhankelijken - zal naar een oplossing zoeken om Antwerp op een stabiele basis te helpen overleven.

Clubsecretaris Paul Bistiaux klonk na afloop optimistisch. “De algemene teneur was inderdaad nog positiever te noemen dan na de algemene vergadering van 30 december, maar het spreekt voor zich dat nog niet alles is opgelost. Er heerste wel weer een sfeer van overleg en er is goed gepraat. Allemaal wensen we hetzelfde, en dat is dat deze club kan blijven bestaan. Laat ik het zo stellen: iedereen heeft zich weer rond de Antwerpse vlag geschaard.”

STIJN DRUANT, STEVEN BERGHMANS

Meer voetbalnieuws