300 miljoen sigaretten minder verkocht

300 miljoen sigaretten minder verkocht

300 miljoen sigaretten minder verkocht

Print
In 2009 werden in België zo'n 300 miljoen sigaretten minder verkocht dan het jaar voordien. Toch is het roken niet in dezelfde mate verminderd. Een onderzoek van de sectorfederatie Cimabel leert dat 1 op de 7 pakjes die in ons land werden gerookt in het buitenland werd gekocht.

Vorig jaar werden er in België 11,616 miljard sigaretten verkocht. Dat waren er 300 miljoen of 2,5% minder dan in 2008.

De dalende trend van de voorbije jaren wordt daarmee verder gezet. De belangrijkste oorzaak van de terugval is ongetwijfeld het beleid om het roken zoveel mogelijk te ontmoedigen.

Buitenland

Maar ook een andere trend verdient aandacht. Uit onderzoek van Cimabel blijkt dat sigaretten die in België worden geconsumeerd almaar vaker in het buitenland worden aangekocht. De recentste steekproef van de sectorfederatie Cimabel wijst uit dat in 2009 maar liefst 1 pakje op 7 niet in België werd aangekocht. Het gaat om legaal aangekochte producten, veelal ook van dezelfde internationale merken als die welke ook op de Belgische markt worden aangeboden.

Jaar op jaar ziet de sector het aandeel van de in het buitenland gekochte sigaretten op de Belgische markt toenemen. Bedroeg het in 2006 nog 12,5% van de Belgische markt, dan is dit vandaag 14,6%.

Oost-Europa

Een vijfde van buitenlandse sigaretten werd in Oost-Europa aangekocht, met name in landen als Bulgarije, Polen, Moldavië, Rusland en Oekraïne. Daarnaast vinden we hier ook veel pakjes terug die in Luxemburg en Spanje werden aangekocht. Het gaat daarbij – niet onlogisch - telkens om landen waar de accijnzen op sigaretten lager liggen dan in ons land.

De terugval van de echte Belgische sigaretten leidde in 2009 alvast tot 136 miljoen euro aan minderontvangsten voor de Belgische schatkist.

JVG

.

Nu in het nieuws