N-VA Dender wil melding bij vervuiling

Print
Dendermonde - N-VA afdeling Dender wil ijveren voor een meldingsprocedure die sluitend is bij vervuiling van de Dender.

“Na de vervuiling van de Dender in 2007 en 2008 blijkt helaas opnieuw uit de perikelen rond de zinkvervuiling van 21 december dat er nog geen degelijke procedure is”, zegt voorzitter Eric Scheire van N-VA Dender.

“Telkens werd het Vlaams gewest niet of pas laattijdig op de hoogte gebracht van de verontreiniging. Het Waalse gewest slaagde er, ondanks sterke aanwijzingen, niet in om de daders van de vervuiling op te sporen en dus kon de Vlaamse overheid ook geen schadedossier indienen. Na de massale sterfte van ruim zes ton vis in 2007, betekende alleen al het op peil brengen van het visbestand, een investering van ruim 68.000 euro.”

De gewesten zijn op basis van de Schelde- en Maasverdragen verplicht elkaar te informeren. Helaas maakt het stroomgebied van de Dender geen deel van uit van dit Scheldeverdrag. “De Dender is toch één van de belangrijke rivieren van het stroomgebied van de Schelde en onze volksvertegenwoordigers kregen op hun vragen aan de ministers van Leefmilieu in het verleden al te horen dat het de bedoeling was het werkingsgebied van de Scheldecommissie uit te breiden tot alle belangrijke rivieren”, zegt Scheire.

“We gaan navragen of de Dender nu deel uitmaakt van het Scheldeverdrag. Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie kan de milieuschade onderzoeken en maatregelen nemen tegen de milieuschade. Het is ook bij machte om bij grensoverschrijdende schade de kosten terug te vorderen.”

RAMO

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio