Zemst verkavelt gronden voor 31 woningen

Print
Zemst - Zemst verkavelt aan een hoog tempo. Zo wordt er in Zemst- Laar een sociaal woonproject voor 24 woningen ingepland en aan het station van Eppegem wordt een verkaveling voor zeven huizen ontworpen.

In Laar is er een woonuitbreidingsgebied langs de Spiltstraat, aan de overkant van de gemeentelijke basisschool. Achter het plein tegenover de school gaat de sociale bouwmaatschappij een woonproject van 24 woningen realiseren.

Om het verkeer er aan de school te beperken, wordt voor de woonzone een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd via de Laremolenweg die op de Spiltstraat aansluit.

Comfortabele toegang

In de Plasstraat, bij de aansluiting op de Elewijtsesteenweg aan het station van Eppegem, ontwikkelt een private eigenaar een verkaveling voor zeven gekoppelde woningen. Een deel van de Plasstraat moet heringericht worden met riolering en nutsvoorzieningen om een comfortabele toegang te realiseren. Dat deel wordt door de verkavelaar betaald en geraamd op 135.000 euro.

De andere kosten aan de buurtweg zijn voor rekening van de gemeente voor een bedrag van 20.000 euro. Verder op de Eppegemsesteenweg mag niet meer gebouwd worden en blijft de open ruimte en het landschap behouden.

JD

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio