Verhuis kinderopvang duurder dan gepland

Print
Lier - De tijdelijke verhuis van de buitenschoolse kinderopvang naar de Dungelhoeffsite kost de stad Lier bijna 15.000 euro.

Een van de locaties van de buitenschoolse kinderopvang bevindt zich op het speelplein De Speelmicroob aan de Sluislaan. Het schepencollege besliste dat de kinderopvang naar blok L van de Dungelhoeffkazerne zou verhuizen tijdens de werkzaamheden op De Speelmicroob. Daar bouwt de stad namelijk een volledig nieuw gebouw. De start van die werkzaamheden staat in mei of april op stapel. Tegen dan moet blok L dus in orde gebracht worden voor kinderopvang.

Stadsarchitect Paul Vanneylen en brandweercommandant Luc Morrens brachten vorige maand een bezoek aan blok L. Daarna werd advies bij Kind en Gezin ingewonnen. De aanpassing van blok L werd op 11.000 euro begroot. Het schepencollege wil dat bedrag niet overschrijden en nam daarom enkele besparende maatregelen om toch te kunnen voldoen aan de regelgeving brandveiligheid.

"Zo vragen we aan Kind en Gezin een erkenning voor slechts 47 kindplaatsen aan, dezelfde capaciteit als momenteel De Speelmicroob biedt. De regelgeving voor kinderopvang tot 49 plaatsen is namelijk iets eenvoudiger en ook makkelijker haalbaar dan die voor grotere opvanglocaties", zegt schepen voor Gezinsbeleid Koen Breugelmans (CD&V/N-VA).

"We zullen voor de kinderopvang bovendien geen lokalen op de eerste verdieping gebruiken. Om de volledige trap en lokalen op die eerste verdieping aan te passen aan de reglementering, zou ongeveer 6.100 euro extra budget nodig zijn. De buitenschoolse kinderopvang heeft weliswaar voldoende ruimte op de benedenverdieping, maar om genoeg binnenruimte voor de speelpleinwerking tijdens juli en augustus te creëren, huren we vijf containerunits. Dat kost slechts 4.000 euro", besluit Breugelmans.

CHRIS VAN ROMPAEY

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio