Subsidie voor integratie

Print
Lokeren - Verenigingen en scholen die integratiebevorderende iniatieven aan de dag leggen krijgen een financieel steuntje.

Het stadsbestuur houdt geld beschikbaar om activiteiten die het samenleven in diversiteit bevorderen te ondersteunen. Ook taalstimulerende initiatieven komen in aanmerking.

Verenigingen kunnen tot 75 procent van de gemaakte kosten terugbetaald krijgen, met een maximum van driehonderd euro. Ook scholen die enkele lokalen ter beschikking stellen komen in aanmerking om driehonderd euro subsidie te ontvangen.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio