Rijken besteden dubbel zo veel aan gezondheidszorg

De rijkste huishoudens in ons land besteden gemiddeld het dubbele aan gezondheidszorg dan de armste huishoudens. De eerste groep heeft jaarlijks 2.000 euro veil, de tweede groep slechts 1.000 euro. Er is nochtans geen enkele statistiek die aantoont dat rijke Belgen vaker ziek zijn dan arme.

jvangeyte

Dit blijkt uit een studie van ING naar het inkomsten- en uitgavenpatroon van de Belgen.

Hoewel de rijksten dubbel zo veel uitgeven aan de gezondheidszorg, komt die post pas op de elfde plaats in hun bestedingslijst. Ze besteden er 3% van hun inkomen aan. Bij de armere huishoudens komt gezondheidszorg op de vijfde plaats van hun bestedingen. Ze besteden er 6% van hun inkomen aan.

Een zelfde onderscheid valt te merken op het vlak van onderwijs. De rijkste 25% van de Belgen besteedt gemiddeld 505 euro per jaar aan onderwijs, de armste 25% komt aan amper 52 euro per jaar.

Leeftijd

De studie wijst ook op verschillen in leeftijd. Zo verdienen zestigplussers (beschikbaar inkomen van 27.000 euro) in ons land 40% minder dan de leeftijdscategorie van de beste verdieners (40 - 49 jaar - 45.000 euro) en 27% minder dan het gemiddelde inkomen voor alle leeftijden (37.000 euro). Al moet dit meteen worden genuanceerd. De vergelijking houdt geen rekening met de bijkomende pensioen die werden opgebouwd naast het wettelijke pensioen.

Op regionaal niveau beschikken Vlamingen met 39.000 euro over het hoogste inkomen. Daarna volgen Wallonië en Brussel, met respectievelijk iets meer en iets minder dan 34.000 euro. De grootste verschillen in de regio zelf, komen op naam van Brussel. Daar loopt 25% van de bevolking weg met 45% van de inkomsten.

JVG

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio