Wereldleiders hebben meer tijd nodig voor klimaatakkoord

Wereldleiders hebben meer tijd nodig voor klimaatakkoord

Wereldleiders hebben meer tijd nodig voor klimaatakkoord

Print
Vandaag is het D-Day in Kopenhagen. Er ligt een vage ontwerptekst klaar op de klimaatconferentie in de Deense hoofdstad, maar om 18.00 uur, het voorziene eindtijdstip, was er nog steeds geen sprake van een akkoord.

De Russische president Dmitri Medvedev is al terug vertrokken uit Kopenhagen. Hij gaat zelf naar Kazachstan en laat de onderhandelingen aan zijn adviseur over. De Amerikaanse president Barack Obama wil de Chinese premier Wen Jiabao vrijdag alvast nog eens opnieuw ontmoeten om de klimaattop uit het slop te halen.

Niet concreet

In het ontwerpakkoord dat de ministers van Milieu donderdagnacht tot stand hebben gebracht, staat dat de temperatuur deze eeuw niet meer dan 2 graden Celsius mag stijgen en dat de uitstoot van broeikasgassen moet verminderen.

Concrete cijfers over een lagere CO2-uitstoot zijn in de tekst nog niet te vinden, net als wie wat moet doen. Niet veel nieuws onder de zon voorlopig.

Slechte weer

De Amerikaanse president Barack Obama is vrijdag aangekomen in Kopenhagen. Hij liet al weten dat er "geen tijd te verliezen" is en dat een half akkoord nog beter is dan niets.

Ook onze premier Yves Leterme (CD&V) liet tot vandaag op zich wachten, omdat zijn vliegtuig tot twee keer toe werd afgeschaft door het slechte weer. Vrijdagmorgen is Leterme toch vertrokken naar Schiphol om vandaar een vliegtuig naar Kopenhagen te nemen.

Nu in het nieuws