Eén loket voor stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen

Print
Antwerpen - Vanaf 1 januari 2010 is het mogelijk om een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning samen in te dienen bij de dienst stedenbouwkundige vergunningen. Dit zorgt voor een betere afstemming van beide procedures.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening schrijft voor dat het vanaf 1 januari 2010 mogelijk wordt om, onder bepaalde voorwaarden, een aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning samen te voegen met een aanvraag voor een milieuvergunning. Dit is een mogelijkheid voor de aanvrager, geen verplichting.

De gelijktijdige aanvraag van beide vergunningsdossiers heeft een aantal belangrijke voordelen:
- gelijktijdig advies: als er voor de samengevoegde aanvragen een advies moet ingewonnen worden, dan wordt één gezamenlijke adviesvraag gesteld.
- gelijktijdig openbaar onderzoek: als beide aanvragen onderworpen zijn aan de organisatie van een openbaar onderzoek, dan wordt één gemeenschappelijk openbaar onderzoek opgestart.
- gelijktijdige beslissing en betekening: het college onderzoekt de samengevoegde aanvragen gelijktijdig en neemt op dezelfde dag een beslissing voor beide aanvragen.

Havengebonden dossiers tot stedenbouwkundige vergunning of milieuvergunning kunnen vanaf 1 januari 2010 ook samen worden ingediend bij het vergunningenloket Haven.

De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar beoordeelt of elke samengevoegde aanvraag aan de geldende voorwaarden voldoet.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio