Kleuterschooltje Ondersteboven verhuist

Het kleuterschooltje Ondersteboven sluit niet. Het verhuist op 1 september 2010 van de vertrouwde site in Achterthof naar de gebouwen van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

jvandermosten

“Over de verhuizing werd overleg gepleegd met de schoolraad”, zegt schepen van Onderwijs Etienne Drieghe (CD&V). ”De schoolraad ging unaniem akkoord met de beslissing van het schepencollege. Nu volgen informatie en renovatie van de CLB-gebouwen.”

De oppositie is wantrouwig. Volgens raadslid Tom Vermeire (sp.a) nemen CD&V en Open Vld een bocht van 180 graden. “Minder dan een jaar geleden kondigden het college de sluiting aan. Er was geen geld en geen doorstroming naar lager onderwijs. Nu is er wel geld voor de renovatie van het CLB-gebouw. Hoeveel weet niemand.”

Voor raadslid Hilde Vercauteren (Groen!) heeft het Kaaiplein geen extra troeven. “Jammer dat een centrumschooltje verdwijnt naar een locatie zonder woningen.”

Raadslid Liesbet Van der Henst (Hapropos) is ook moeder van Onderstebovenkleuters. “De schoolraad aanvaardde noodgedwongen een blanco cheque. Inspraak en financiële informatie zijn er nog niet. Het schepencollege heeft de boodschap van de Raad van State nog steeds niet begrepen.”

Voorzitter Sven Heyvaert van het actiecomité Ondersteboven zit met een dubbel gevoel. “Wij zijn blij dat Ondersteboven blijft. Omdat het behoud van de huidige locatie in Achterthof meer troeven heeft om te overleven, deden wij nog het tegenvoorstel van een containerschool. Jammer dat het schepencollege dit plan niet overwoog. De meerkost met het CLB-gebouw is miniem.”

Het personeel van Ondersteboven is gematigd positief. “De idee van de sluiting is definitief verlaten. De verhuizing naar het Kaaiplein geeft toekomstperspectieven met een groene en veilige omgeving dicht bij sport- en cultuurinfrastructuur. Toch wordt het bang afwachten of de kleuters zullen volgen naar deze wat afgelegen plek.”

WO

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio