Boer verdient minder dan helft loontrekkende

Boer verdient minder dan helft loontrekkende

Boer verdient minder dan helft loontrekkende

Print
Het inkomen dat alle Belgische boeren dit jaar samen zullen verdiend hebben, ligt 8% lager dan in 2008. En tegenover het goede jaar 2007 zal het zelfs 46% lager uitkomen. Het gemiddeld inkomen per boer strandt daardoor op 14.269 euro, 64% onder het gemiddeld inkomen van de loon- en weddetrekkenden.

De Boerenbond berekent het gemiddeld inkomen op basis van de 'nationale boerderij'. Daarbij wordt gedaan alsof alle land- en tuinbouwactiviteit in ons land op één bedrijf gebeurde.

Door de lage afzetprijzen voor tal van landbouwproducten zal de nationale boerderij dit jaar een omzet halen van 4,5 miljard euro. Dat is 11% minder dan in 2008.

Worden hiervan alle kosten afgetrokken, dan blijft er een globaal arbeidsinkomen van 602 miljoen euro over. Dat is 8% minder dan in 2008. Dit moet evenwel over minder mensen worden verdeeld dan in 2008. Daardoor blijft het verlies per land- of tuinbouwer beperkt tot 4% en komt het gemiddeld jaarinkomen uit op 14.269 euro.

Alle sectoren leden onder de crisis. De fruitsector werd geconfronteerd met een scherpe daling van de prijzen van appelen en peren. In de akkerbouwsector waren vooral graan, aardappelen, suikerbieten en vlas onderhevig aan een slechte markt. En in de dierlijke sector zagen voornamelijk de leveranciers van melk (omzet -36%) en varkensvlees (-7%) af.

Een deel daarvan is toe te schrijven aan de zwakke export. Door de devaluaties van de Poolse zloty, het Britse pond en de Russissche roebel vielen enkele traditionele uitvoermarkten voor de Belgische landbouw droog.

JVG